Home MestoUžiceDešavanja „Usluga za sve”: Bibliotečke usluge za slepa i slabovida lica u Narodnoj biblioteci Užice

„Usluga za sve”: Bibliotečke usluge za slepa i slabovida lica u Narodnoj biblioteci Užice

by Velimir Popovic
DSC_6695

Dušica Murić ,rukovodilac projekta Usluga za sve u NB Užice

Narodna biblioteka Užice odnedavno sprovodi program „Usluga za sve” čiji je cilj formiranje i razvoj bibliotečkih usluga za slepa i slabovida lica. Ovaj projekat podržalo je Ministarstvo za kulturu i informisanje koje je pokrilo troškove nabavke računara i prateće opreme .

— Dobili smo računar, skener, odgovarajuće softvere za potrebe slepih i slabovidih lica, plejer kojim možemo da vršimo tonski zapis nekog teksta a potom i njegovu reprodukciju. Ovaj program, Jaws Anrider, specijalno je dizajniran za slepa i slabovida lica i pomoću njega, nakon obuke, oni mogu da zvučnim putem „čitaju” bilo koji tekst, počev od dokumenata preko novinskih članaka i tekstova pa sve do knjiga. Znači, svaki dokument se iz Pdf formata prebacuje u Word i budući da slepi i slabovidi ne mogu da koriste miš kao pomoćnu alatku onda je moj trenutni  zadatak da ih obučim da koriste tastaturu i komande Worda da bi na najjednostavniji način mogli da pristupe sadržajima– objasnila je osnove ovog računarskog sistema za slepe i slabovide rukovodilac projekta Dušica Murić.  Ona je takođe prošla obuku nakon nabavke računara i kaže da je u početku rada, da bi stekla kompletan utisak o zadatku kojeg se prihvatila, a i radi sistematičnijeg pristupa celoj ovoj materiji, zatvarala  oči tokom obuke da bi na taj način simulirala sve potrebe lica kojima je ovaj projekat namenjem.

U program obuke su se uključili Gradski i Međuopštinski savez slepih i slabovidih tako da trenutno ima pet polaznika. Dušica Murić o tom delu rada ističe:

— Ima puno zainteresovanih, no trenutne mogućnosti su da se izvrši obuka za petoro, od kojih su dvoje slepih, a troje slabovidih osoba.  Sa svakim od njih imam obuku  sat vrema  dnevno i taj raspored kada ko dolazi u toku nedelje se ne menja. Mi ovde imamo samo jedan ovakav računar ali i kad bi imali više takvih računara rad sa više osoba odjednom zbog zvučnih signala putem kojih oni čitaju ne bi bio moguć  u jednoj prostoriji zbog mešanja zvukova. I taj razmak od nedelju dana do sledećeg časa je relativno  dug, budući da se radi o početnicima, a većina njih nema računar kući, čak ni običan, tako da ako bi raspored između časova obuke bio veći, onda bismo imali problem sa velikim delom vremena koji bi morali da odvojimo na obnavljanje zaboravljenog. Kad se završi obuka ovih pet lica, krećemo sa sledećom grupom zainteresovanih kandidata. Ono što je suština ovog projekta jeste da sva slepa i slabovida lica nakon obuke potpuno besplatno mogu da koriste sve bibliotečke usluge sa ovog računara u bilo koje vreme i bilo kojim povodom.

M. Nikolić

You may also like

Leave a Comment