Užice, RS
19°
Сунчано
8ч9ч10ч11ч12ч
21°C
23°C
25°C
27°C
28°C
Home DruštvoUmetnost i kultura Konkurs: Izrada idejnog rešenja i izvođenje spomen obeležja posvećenog Milošu Obrenoviću

Konkurs: Izrada idejnog rešenja i izvođenje spomen obeležja posvećenog Milošu Obrenoviću

by Velimir Popovic

Fontana-Pozega

Opštinska Uprava Požega, (www.pozega.org.rs)

je objavila

P O Z  I V

Za učešće na Konkursu za dizajn organizovanom kao postupak koji prethodi dodeli ugovora o javnoj nabavci usluga:

IZRADA IDEJNOG REĐENJA I IZVOĐENJE SPOMEN OBELEŽJA POSVEĆENOG MILOŠU OBRENOVIĆU

Konkursna dokumentacija na sajtu www.pozega.org. rs ili na Portalu Uprave za javne nabavke http://portal. ujn.gov.rs/

Predmet nabavke je izrada idejnog rešenja i izvođenje spomenika Knjaza Miloša Obrenovića , na mestu Gradskom trgu u Požegi ( Trg Slobode br. 9.a na osnovu prvonagrađenog idejnog rešenja.

Tekst konkursa i detaljne informacije pogledati na jednoj od dve navedene web adrese.

Rok počinje danom objavljivanja poziva 01. 08 . 2014.  i traje do 30.10. 2014. Do 12,00 časova

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Elementi:

–Originalnost i likovni kvalitet ponuđenog idejnog rešenja –80 ponderskih bodova

–cena izrade spomen obeležja u celini u trajnom materijalu prema ponuđenom rešenju–20 ponderskih bodova

O podnetim ponudama odlučivaće žiri imenovan od strane naručioca:

1.mr Slađana Petrović Varagić, istoričar umetnosti, direktor KC Požega, predsednik žirija

2. dr Nikola Šuica, istoričar umetnosi, teoretičar i likovni kritičar, profesor na Fakultetu likovnih umetnosi, član žirija

3. mr Gabriel Glid, dipl. akademski umetnik–vajar, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, član žirija

4. Oliver Stanković, diplomirani arhitekta,jedan od autora projekta Rekonstruisanog Gradskog trga u Požegi, član žirija

5. Nada Krasić, načelnik Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo I stambeno komunalne poslove I zuažtitu životne sredine Opštine Požega, član žirija

6. Predrag Spasojević, načelnik Odeljenja za pravne i skupštinske poslove Opštinske uprave Požega, član žirija

7. Gordana Stević, direktor Narodne biblioteke Požega, član žirija

8. Mišo Marković, dipl. istoričar, direktor OŠ „Petar Leković” Požega, član žirija

9. Ana Jovićević, dipl. pravnika, radnik Opštinske uprave Požega, član žirija

Odluka žirija obavezuje naručioca da u daljem toku  postupka javne nabavke zaključi ugovor o javnoj nabavci radova na izvođenju spomenika posvećenog Knjazu Milošu Obrenoviću na Gradskom trgu Požega sa prvonagrađenim učesnikom na konkursu.

Nagrade:

Naručilac dodeljuje 3 (tri ) nagrade u neto iznosu od ukupno 450.000,00 din. I to:

I nagrada :200.000,00 din

II nagrada :150.000,00 din

III nagrada: 100.000,00

Isplatu nagrade će u bruto iznosu snositi naručilac.

Žiri zadržava pravo da ne dodeli predviđene nagrade, ukoliko smatra da pristigli konkursni radovi ne zadovoljavalju predviđene uslove.

izvor: KC Požega

 

You may also like

Leave a Comment