Home MestoUžiceDešavanja Creative Commons licence u Srbiji

Creative Commons licence u Srbiji

by Velimir Popovic

 naslovna creative commons

U Narodnoj biblioteci danas je održana trbina na kojoj su predstavljeni otvoreni međunarodni pravni standardi Creative Commons licenci koje omogućavaju brzo i lako licenciranje sadržaja, kompatibilno sa domaćom pravnom regulativom.

Creative Commons je novi sistem, ugrađen u postojeće zakone o zaštiti autorskih prava koji muzičarima, rediteljima, književnicima, naučnicima i drugima dozvoljava da dele svoja autorska dela sa drugima, a istovremeno im omogućava da koriste sve druge sadržaje koje nađu na Internetu (muziku, slike, filmove ili tekstove) koji su obeleženi licencama Creative Commons.

—Creative Commons standardizacija predstavlja javni servis i smisao projekta je da davaoci licenci, autori i institucije ili drugi nosioci autorskih prava, na primer mediji, škole, univerziteti, mogu samostalno da koriste taj javni resurs u skladu sa svojim potrebama i interesovanjima, izborom uslova koji generišu licence. Sve se dešava na internetu, brzo, lako, besplatno je, vrlo su praktični oblici licenciranja i tako uz otvoreni standard oni u stvari otvaraju svoje sadržaje. Nije dovoljno da se samo sadržaj objavi na internetu ili nekom drugom obliku, potrebno je da budu i licencirani pod otvorenim standardom i dostupni kako bi dalje mogli da se koriste u skladu sa uslovima koje određuje autor ili davalac licence—objašnjava Nevenka Antić pravnik, koja je uskladila sa nacionalim pravnim sistemom i prevela Creative Commons standarde za nacionalnu jurisdikciju.

Creative Commons je naziv za drugačiji način licenciranja autorskih dela i medijskog sadržaja, a istovremeno i ime međunarodne mreže organizacija koje se bave kreiranjem, lokalizovanjem i diskusijom pomenutih licenci.

—Internacionalni propisi idu ka tome da se sadržaji javnih institucija sve više otvaraju, a naravno individualnim kreativcima, autorima će uvek ostati taj izbor CC koji mogu da primene. Naši naučnici ga koriste, uglavnom doktoranti, za licenciranje svojih naučnih sadržaja, koristi ih domaći javni sektor, mediji malo manje. Vrlo su značajne za obrazovanje, jer je bitno da obrazovni resursi budu otvoreni sve više, a i za institucije koje koriste javne resurse. Princip jeste da korisnici javnih resursa odnosno javnih sredstava otvaraju svoje sadržaje, a to može da se postigne preko otvorene pravne standardizacije CC—rekla je Antićeva.

Nacionalne Creative Commons (CC) licence su, po pravilima međunarodnopravne CC procedure, međunarodno priznate 2007. godine, kada su zvanično postale sastavni deo sistema CC licenciranja. Na ovaj način, obezbeđeno je važenje nacionalnih licenci u celom svetu, a autorima i nosiocima prava iz Srbije, omogućeno besplatno licenciranje dela pod odgovarajućim unapred izabranim uslovima. Vikimedija Srbije je zvanični nacionalni partner zadužbine Vikimedija i Creative Commons, nezavisno nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi razvoja slobodnog znanja.

M. H.

You may also like

Leave a Comment