Užice, RS
32°
Сунчано
15ч16ч17ч18ч19ч
32°C
33°C
32°C
31°C
30°C
Home VestiRegion Zagađujuće materije nisu prekoračile granične vrednosti

Zagađujuće materije nisu prekoračile granične vrednosti

by Vladimir Gujanicic

UŽICE –  Preliminarni rezultati merenja zagađenja vazduha, za 20.maj ukazuju da izmerene srednje dnevne vrednosti zagadjujućih materija nisu prekoračile granične vrednosti, saopštio je užički Zavod za javno zdravlje.

Neprijatne senzacije u vidu pojave izrazito neprijatnog mirisa  koje povremeno imaju građani su vezane za konkretne metereološke uslove, koji u toku dana pospešuju zadržavanje oslobođenih zagađujućih materija u prizemnim slojevima atmosfere. Neprijatan miris koji podseća na paljevinu je odsutan u delu dana kada se pojave vertikalna i horizontalna vazdušna strujanja izazvana sunčevim zračenjem koja vrši razređenje i dispergovanje zagađujućih materija.

S tim u vezi preporučujemo građanima da u delu dana kada se oseća neprijatan miris na paljevinu duže ne borave na otvorenom i drže zatvorene prozore na stambenim objektima. Ovo se pre svega odnosi na najosetljiviji deo populacije decu, trudnice, osobe koje boluju od hroničnih plućnih i kardiovaskularnih, kao i drugih akutnih i hroničnih bolesti u kojima je već kompromitovana plućna funkcija. Iz preventivnih razloga, preporučujemo da gradjani drže zatvorene prozore na stambenim objektima u toku noći zbog eventualnog epizodnog pogoršanja vazduha.

Na osnovu rezultata do sada sprovedenih ispitivanja kvaliteta vazduha vezano za pojavu dima, odnosno požara na deponiji nisu konstatovane koncentracije kojim zagađujuće materije, mogu imati negativan uticaj na zdravlje pri akutnoj izloženosti (posmatrano kao celodnevne 24 časovne vrednosti).

ZoomUe

You may also like