liciders

U ponedeljak, 18.o8. počinje VI Međunarodni dečiji festival folklora „Licidersko srce”, i to sledećim programima:

–11.00 u Jokanovića kući otvara se izložba narodnih nošnji zemalja učesnica

–19,00 Svečani defile

–20, 00 Otvaranje festivala na Gradskom trgu

 

Related Posts

Leave a Comment