Užice, RS
22°
Сунчано
9ч10ч11ч12ч13ч
25°C
26°C
28°C
29°C
27°C
Home Društvo Do kraja godine elektronsko bolovanje

Do kraja godine elektronsko bolovanje

by Vladimir Gujanicic
prevrnuo se traktor

Krajem ove godine građanima Srbije trebalo bi da bude omogućena usluga elektronskog bolovanja, čime bi, prema rečima menadžerke za regulatornu reformu NALED-a Isidore Šmigić, pacijenti bili lišeni obaveze da kada su na bolovanju nose doznake poslodavcu, već bi doznake bile slate elektronskim putem.

“E-bolovanje je sistem koji će zapravo objediniti informacione sisteme kojima pristupaju lekari, poslodavci i Republički fond za zdravstveno osiguranje. Cilj njegovog uvođenja jeste da se pacijentima olakša i da oni ne moraju bolesni da nose doznake poslodavcima, već da se kroz taj informacioni sistem objedini pristup, tako da poslodavac dobije adekvatne informacije kada je njegov zaposleni na bolovanju, s druge strane da lekar može sve da unese i ažurira u sistemu”, rekla je ona za Tanjug.

Dodala je da je veoma važno i to što će Republički fond za zdravstveno osiguranje moći da pristupi potrebnim informacijama kako bi komisije mogle da razmatraju eventualno produžavanje bolovanja duže od 30 dana u slučajevima kada je to potrebno.

Prema njenim rečima, uvođenje e-bolovanja će doprineti tome da se, pre svega, pacijenti poštede kada su bolesni, da se sistem efikasnije nadgleda i kontroliše i da se brže i efikasnije isplaćaju naknade zarada za vreme privremene sprečenosti za rad.

Ova usluga jedna je od onih na kojoj NALED radi zajedno sa Ministarstvom zdravlja, a posle e-bolovanja očekuje se i primena e-kartona, što bi, prema rečima sagovornice Tanjuga, moglo početi da se primenjuje od 2026. godine.

“E-karton će u stvari omogućiti da dokumentacija prati pacijente u potpunosti i da se smanji, recimo, ponavljanje analiza, laboratorijskih i bilo kojih drugih, već da lekari mogu da imaju potpuni uvid u istoriju bolesti pacijenata. Za primenu e-kartona je potrebno da se urede i neka dodatna podzakonska akta i da se naprave tehnički preduslovi, ali sve je to u toku i nadamo se da će od početka 2026. godine i e-karton biti u potpunosti funkcionalan”, istakla je Šmigić.

Podsećajući šta je ranije urađeno na digitalizaciji zdravstvenog sistema, kao posebno važno je istakla uvođenje e-recepta koji u potpunosti funkcioniše od 2019. godine i zapravo je ukinuo potrebu da se nose bilo kakvi papirni recepti.

“Samo uvođenje e-recepta je dovelo do uštede veće od 30 miliona EVRA, tako da takvi sistemi zaista olakšavaju praćenje, olakšavaju obaveze pacijentima, a s druge strane donose velike uštede”, rekla je ona.

Dodala je da od kraja 2021. godine funkcioniše i aplikacija e-zdravlje putem koje pacijenti mogu da pristupe svojim podacima iz državnog zdravstva i mogu i da zakažu pregled kod izabranog lekara.

You may also like