O nama

Udruženje građana “F1” iz Užica je, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – filijala Užice i Gradskom upravom Užica, pokrenulo projekat pod imenom “All inclusive” sa ciljem socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom. U osnovi projekta se nalazi portal www.ero.rs , na kome novinarsku delatnost obavljaju osobe sa invaliditetom. Takođe, portal se bavi isključivo temama iz sporta, muzike i umetnosti i time se ispunjavaju sledeci ciljevi:

  1. Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom
  2. Promocija sporta, muzike i umetnosti
  3. Smanjenje predrasuda gradjana prema OSI